Game bài miễn phí đổi thưởng

  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1

    H

Giới thiệu chung

14:24 16-07-2019

I.  Lịch sử hình thành và phát triển

Trường Cao đẳng y dược Hợp Lực tiền thân là Trường Trung cấp y dược Hợp Lực được thành lập theo quyết định số 2167/QĐ-UBND, ngày 10/7/2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Trụ sở đặt tại số 595, đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, là cơ sở giáo dục tư thục hoạt động với mô hình Viện – Trường ( Trường Cao đẳng y dược Hợp Lực – Bệnh viện đa khoa Hợp Lực ) được xây dựng từ năm 2008 do tập thể các nhà đầu tư có nhiều tâm huyết cho sự nghiệp giáo dục của đất nước. Đứng trước bối cảnh phát triển của nên kinh tế nói chung và sự phát triển của ngành giáo dục nói riêng, năm 2016 nhà trường đã xây dựng đề án nâng cấp thành Trường Cao đẳng y dược Hợp Lực, sau một thời gian hoàn thiện về đội ngũ, nâng cấp Cơ sở vật chất để đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định, ngày 22/12/2017 nhà trường đã được Bộ lao động TBXH ra quyết định số 1968/QĐ-BLĐTBXH về việc thành lập Trường Cao đẳng y dược Hợp Lực trên cơ sở nâng cấp Trường Trung cấp y dược Hợp Lực.

Mục tiêu của Nhà trường là tạo nhiều cơ hội học tập chất lượng cao cho cộng đồng, đặc biệt là vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc miền trung nói chung và Tỉnh Thanh Hóa nói riêng. Từ khi thành lập và đi vào hoạt động đào tạo đến nay, Nhà trường đã liên tục trưởng thành và phát triển: đào tạo được hơn 5000 ngàn sinh viên, số sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp đạt tỷ lệ trên 90%; cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên ngày càng được nâng cao về số lượng và chất lượng. Tổ chức đảng, công đoàn, đoàn thanh niên đã được thành lập và đóng góp tích cực đối với công tác đoàn thể của tỉnh Thanh Hóa.

Nhằm đẩy mạnh việc thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về xã hội hóa hoạt động giáo dục, đào tạo nêu tại Nghị quyết 29-NQ/TW (Khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; nhằm phát huy cơ hội hợp tác quốc tế hiện có và thu hút được nguồn vốn đầu tư, chương trình đào tạo tiên tiến của đối tác nước ngoài, Trường Cao đẳng y dược Hợp Lực đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để trở thành trường đại học trọng điểm trong khối trường tư thục của khu vực Bắc miền Trung.

Trường đã từng bước khẳng định là một cơ sở giáo dục uy tín trong nước, là trung tâm đào tạo và cung cấp nguồn nhận lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá và hội nhập kinh tế của đất nước, trường có cơ sở vật chất, khuôn viên và quy mô không ngừng mở rộng và hiện đại, có đội ngũ cán bộ, giáo viên đủ về số lượng, chuẩn về chất lượng, có đời sống vật chất và tinh thần ngày càng cải thiện.

Trong thời gian qua, với sự tham gia nhiệt tình và có trách nhiệm của tập thể cán bộ, giảng viên (CBGV), Trường đã hoàn thành Báo cáo tự đánh giá theo đúng kế hoạch đã đề ra. Thông qua việc tìm minh chứng, phân tích và viết báo cáo đánh giá cho từng tiêu chí, toàn thể CBGV, nhân viên của trường đã nâng cao trình độ hiểu biết, nhìn rõ được những điểm mạnh, những điểm còn tồn tại trong các mặt hoạt động của trường từ đó đề ra các biện pháp, kế hoạch để từng bước nâng cao hiệu quả, chất lượng giáo dục, khẳng định vai trò, vị thế của Nhà trường trong hệ thống giáo dục Việt Nam.

II. Sứ mệnh, tầm nhìn

Sứ mệnh

Trường Cao đẳng y dược Hợp Lực đào tạo nguồn nhân lực các trình độ: Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp thuộc các ngành: Dược sỹ; Điều dưỡng; Y sỹ.

Trong thời gian tới, để hòa nhập và đáp ứng xu hướng của thời đại, nhà trường tiếp tục đầu tư và nâng cao chất lượng đào tạo ngành Dược - Điều dưỡng đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, chia sẻ gánh nặng trong công tác đào tạo nguồn nhân lực y tế tỉnh Thanh Hóa nói riêng, khu vực Bắc miền Trung nói chung.

Nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao khoa học, công nghệ kỹ thuật phục vụ ngành Dược - Điều dưỡng.

Bồi dưỡng kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ Dược - Điều dưỡng cho đội ngũ cán bộ công chức ngành Dược - Điều dưỡng.

Tầm nhìn

Mục tiêu trong những năm tới, nhà Trường phấn đấu đế trở thành cơ sở đào tạo chuyên ngành chất lượng cao, kết hợp giữa giáo dục và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ. Nhà trường xây dựng và hoàn thiện quy chế nghiên cứu khoa học cho GV và HSSV, nhà trường đang kiện toàn quy trình tuyển chọn, quản lý, đánh giá, nghiệm thu các loại đê tài và chương trình nghiên cứu khoa học - công nghệ. Đây cũng là lộ trình để tới đây Trường Cao đẳng y dược Hợp Lực phát triển thành một trường Đại học tư thục đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa.


Liên hệ